Trần Văn Khải: Tôi được giới thiệu mua sản phẩm Minh Nhãn Khang về sử dụng. Nhưng tôi không rõ nên dùng như thế nào để hiệu quả tốt nhất. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:

Chào bạn,

Bạn nên sử dụng sản phẩm Minh Nhãn Khang theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để hiệu quả được tốt nhất. Tức là nên dùng với liều 4v/ngày/2 lần, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1h và cách bất kỳ thuốc nào bạn đang sử dụng từ 1 – 2h, nên duy trì thường xuyên liên tục ít nhất từ 3 – 6 tháng để có kết quả cao nhất.

Chúc bạn sức khỏe.

TPCN Minh Nhãn Khang mắt luôn sáng