Thanh Nga: cháu năm nay 26 tuổi, cháu bị cận thị từ năm học lớp 3. Cháu thấy mọi người nói có thể mổ phẫu thuật chiếu laze để điều trị bệnh cận. Tuy nhiên có người lại nói có thể mổ thay thủy tinh thể để khỏi được và mắt sáng hoàn toàn, như vậy có đúng không thưa. Mong tư vấn giúp cháu.
Trả lời:

Đáp: Hiện nay phương pháp mổ laser để điều trị bệnh cận thị rất phổ biến, mổ thủy tinh thể để chữa cận thị cũng đúng nhưng nguy hiểm vì có nhiều biến chứng và ít được chỉ định mổ để điều trị cận thị. Nếu cần thiết cháu nên mổ theo phương pháp mổ laser.