Ông ngoại em năm nay 76 tuổi, đi khám bác sĩ nói bị đục thủy tinh thể mắt phải. Chương trình có thể cho em biết là nếu mắt phải bị đục thủy tinh thể thì có bị lây sang mắt trái không? Em xin cảm ơn chương trình.
Trả lời:

Ông đã 76 tuổi mà mắt phải bị đục thể thủy tinh thể mà bác sỹ đã chuẩn đoán thì chắc chắn bị nặng rồi và mắt trái đã  bị đục thủy tinh thể nhưng ở thể nhẹ mà bác sỹ không nhắc đến. Do vậy có thể mổ mắt phải để xử lý việc mắt phải bị đục thủy tinh thể nặng trước để có thể nhìn mọi vật rõ hơn.

BS Bùi Minh Ngọc