Được viết: Thứ hai, 25-05-2015

Đáp: Trường hợp của cháu không phải bị viêm kết mạc mà là do bị rối loạn điều tiết do mắt hoạt động nhiều. Cháu nên chú ý đến chế độ làm việc với máy tính, khi làm việc với máy tính cháu nên 2 tiếng nghỉ 1 lần từ 10 đến 15 phút. Ngoài ra cháu nên dùng một số loại thuốc uống bổ mắt và thuốc nhỏ hỗ trợ mắt.

Tag: