Đáp: Chắc chắn là chất lượng tốt, và không thể tái phát vì đã thay thế, sử dụng thủy tinh thể 5 năm chắc chắn chất lượng thủy tinh thể là tốt, không cần thuốc gì để duy trì thủy tinh thể, và bác nên đi khám để kiểm tra định kỳ, thủy tinh thể nhân tạo đã được kiểm tra chất lượng kỹ càng mới được thay cho bệnh nhân chính vì thế bạn nên tin tưởng vào chất lượng.