Đáp: Bác bị bệnh cườm khô là bệnh đục thủy tinh thể. Bác có thể dùng TPCN Minh Nhãn Khang để giúp cải thiện thị lực và làm chậm quá trình đục mờ của thủy tinh thể. Ngoài ra bác có thể dùng thêm Vitamin C, ăn trái cây có nhiều Vitamin A.